Tudat Mezsgyéjén Alapítvány, Magyarszerdahely

A Tudat Mezsgyéjén Alapítvány a magyarszerdahelyi önkormányzat kezelésében álló, fogyatékosok rehabilitációs otthonának kastélyparkját tette rendbe a Mol Zöldövezet program keretében. A 6900 m2-es területre 100 db őshonos cserjét és 100 db őshonos fát ültettek el, rendbe hozták a füves focipályát és egy pihenésre szolgáló pergolát építettek. A parkszépítés mellett cél volt az is, hogy az együtt végzett munka hatására az intézetben lakó fogyatékkal élők és a település lakói közötti távolságtartás oldódjon, mérséklődjön.

A kastélypark igen nagy és meglehetősen sokféle is: virágos terület, füves, cserjés, ligetes terület, bitumenes sportpálya, füves labdarúgópálya, atlétikapálya is található benne. A parkot lakóhelyüknél fogva elsősorban az értelmi fogyatékos emberek használják szabadidős tevékenységekre és sportolásra, de az utóbbi években egyre több ép ember is ellátogat ide a községből vagy a környező településekről. A park gondozása (fűnyírás, levelek összegyűjtése, virágok gondozása) folyamatos ugyan, de a terület egy-egy nagyobb összefüggő része elhanyagolt, a fák egy része elöregedett, állapotuk leromlott.A terv az volt, hogy a rosszabb állapotban lévő foltokat kivágják és a képződő üres területrészekre, valamint a sportpályák környékére őshonos fákat ültetnek.

A szervezők a tervezési szakaszban az Intézetben kizárólag szóbeli kommunikációt alkalmaztak. Ennek az volt az oka, hogy az intézményben élőknek csak 10%-a olvas értő olvasással. Az intézeti lakógyűlés után életmód foglalkozásokon az egyéni képességeknek megfelelően magyarázták el a programot a résztvevőknek. Az intézményben dolgozókkal egy munkaértekezlet során ismertették meg az ötletet. A település lakóinak figyelmét első körben a község hirdetőtábláin és a falu TV-n keresztül hívták fel, de fontosnak tartották a személyes megkeresést is. Az intézményben dolgozók 50%-a Magyarszerdahelyen és a környező községekben él, így az Alapítvány őket kérte meg, hogy személyes kapcsolataik révén közvetítsenek a falu lakossága felé. Ügyeltek arra, hogy a projekt megvalósítása során is folyamatos legyen a tájékoztatás.
A szervezők folyamatosan nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy könnyen érthető szövegekkel dolgozzanak, és hogy az elképzeléseket minden esetben képekkel is szemléltessék, valamint terepbejárásokat is szerveztek. Ez utóbbi az ép emberek számra is megkönnyítette a tervek átgondolását, az újabb ötletek megfogalmazását.
A tervezés szakaszában összesen négy találkozót tartottak. A beérkezett javaslatok és igények alapján az eredeti tervek valamelyest módosultak. Eredetileg a park déli oldalán található fenyves és a két sportpálya környékének megújítását tervezték, de végül a nyugatra található parkrész, valamint a labdarúgópálya és környékének felújítása mellett döntöttek. A fogyatékossággal élő lakók jelezték azt is, hogy örülnének egy olyan területnek, ahol kör alakban lehet padokra ülni. Egy ilyen pihenőhely ugyanis a szabadban tudna teret adni az intézményben alkalmazott csoportmegbeszéléseknek.

A találkozók tapasztalatai egyébként azt mutatták, hogy a fogyatékkal élő és ép személyek elképzelései közt nem volt lényeges különbség. Egyetértés volt abban, hogy a park egyik alapvető funkciója a szórakozás, ahol rendezvényeket, alkotótáborokat, sportnapokat lehetne szervezni. A „pihenőhely” funkció is mindenki számára egyértelmű volt, tehát padokra, asztalokra nagy igény mutatkozott. Összességében az derült ki, hogy a közösség egy olyan parkot szeretne látni, amely nyugalmat, vidámságot, sugároz, hangulata családias, barátságos, biztonságos. Ezek alapján a végleges terveket Nagykanizsa város főkertésze készítette.

A közösségi akció nagyon jó hangulatban zajlott, együtt dolgoztak épek és fogyatékossággal élők. Összesen 114 önkéntes gyűlt össze, ami messze felülmúlta a várakozásokat. A területet a munkálatok megkezdése előtt a helyi önkéntesek tisztították meg. Önkéntesek azonban nemcsak Magyarszerdahelyről, hanem a szomszédos Pölöskefőről és Gelseszigetről is érkeztek, a GE Hungary Kft nagykanizsai fényforrásgyára és zalaegerszegi alkatrészgyára pedig egy egész busznyi lelkes önkéntessel segített a kivitelezésben. Ezen a napon tették rendbe a füves labdarúgópályát, készítették elő a pergola helyét, építették fel a pergolát és ültették el a fákat. Az elültetett fák mellé karókat vertek le, ezeket vadvédő hálóval vonták be. Mindehhez a Rehabilitációs Intézet biztosította a szerszámokat, töltésföldet, valamint az önkéntesek frissítőit is. A faültetési akció zárasaként pincepörkölt várta az önkénteseket.

A területet az Alapítvány és az Intézet közösen fogja gondozni. A fogyatékossággal élő önkéntesek közül többen is felajánlották segítségüket a park rendben tartásához.

Hegypásztor kör Mezőnyárádi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány