"B" kategória: Társasházak belső udvarainak zöldítése az ország egész területén

MOL ZÖLDÖVEZET PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017 SZEPTEMBER

 

A pályázat utófinanszírozott, tehát az elnyert támogatást teljes egészében a program tartalmi és pénzügyi elszámolása után kapja meg a támogatott szervezet. A kiválasztott terület kialakításának/megújításának tervét a helyi közösség bevonásával kell kidolgozni, majd pedig a munkálatokat és a terület utógondozását is a helyi közösség aktív bevonásával, részvételével kell elvégezni.

A létrehozott, felújított területnek mindkét kategória esetében közösségi funkciókat kell ellátnia, a közösség használatára kell készülnie.

 B kategória: társasházak udvarainak zöldítése az ország egész területén

1.    Mire lehet pályázni?

 • Társasházak zárt belső udvarainak zöldítésére.
 • Társasházakat körülölelő külső udvarok zöldítésére.

2.    Kik pályázhatnak?

Magyarországon bejegyzett civil szervezetek (egyesületek és alapítványok), társasházak és lakásszövetkezetek. Nonprofit gazdasági társaságok és közalapítványok nem pályázhatnak!

A MOL az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény definícióját tekinti irányadónak arra nézve, hogy mely szervezetek pályázhatnak a meghirdetett programjain. 

Egy társasház (lakásszövetkezet, civil szervezet) csak egy programmal pályázhat (összesen a 2 kategóriában).

A pályázó társasházaknak minimum 10 lakással kell rendelkezniük, ennél kisebb társasházakat nem áll módunkban támogatni!

3.    A pályázat beadásának módja

A pályázatokat kizárólag a www.molzoldovezet.hu weboldal online rendszerében lehet beadni, az ehhez szükséges pályázati űrlap 2017. szeptember 1-től lesz elérhető a honlapon.

A pályázat kétfordulós, melynek lépéseit az alábbiakban ismertetjük.

3.1 Első fordulól

3.1.1 Ötletpályázat benyújtása

Első lépésként a pályázónak egy ötletpályázatot kell benyújtania, az alábbi tartalommal:

 • a pályázó társasházi közösség bemutatása;
 • a kiválasztott udvar ill. társasház rövid bemutatása;
 • a tervezett átalakítás főbb elemei;
 • az elképzelések arról, hogy hogyan fogják bevonni a lakókat a folyamatba.

Az első fordulóban tehát azt kell röviden ismertetni, hogy a társasház udvarát milyen módon tervezik megújítani, és ennek a munkának a tervezésébe, kivitelezésébe, valamint utógondozásába hogyan fogják az érintett lakókat bevonni. Ehhez segítségül javaslatokat találnak a honlapon, a Tanácsok menü alatt.

Az első fordulóra beküldött pályázatokban az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

 • jegyzőkönyv a lakógyűlésről, amelyből kiderül, hogy a ház lakói tudnak a tervezett átalakításokról, s ezekhez hozzájárulnak;
 • társasházak és lakásszövetkezetek esetében a társasház/lakásszövetkezet alapszabálya (pdf, jpeg, png) és – amennyiben van külön – akkor szervezeti és működési szabályzata is (doc, pdf, jpeg, png).

Ennek hiánya esetén a pályázat még az Adományi Bizottság döntése előtt elutasításra kerülhet.

Az első fordulóban nem kell részletes költségvetési tervet benyújtani, csupán egy körülbelüli összeget megjelölni a várható tervekre vonatkozóan. Ezt az összeget a második forduló során meg lehet változtatni! Az összeg megadásakor mindenképpen vegyék figyelembe, hogy kisadományi programot működtetünk! Megpályázható összeget azért nem adunk meg, mert a valós igényekre vagyunk kíváncsiak, de tájékoztatásul megtalálják az utóbbi évek nyerteseinek listáját a honlapunkon.

3.1  Mit értünk közösségi tervezés/akció alatt?

Egy köztér – park, kert, udvar – akkor lesz élhető és működő, ha azt nemcsak a tervezési- és építészeti elvek figyelembe vételével, hanem az ott élők, az adott területet használó emberek szükségleteinek és igényeinek megfelelően alakítják ki. Ahhoz, hogy egy ilyen közösségi tér jöjjön létre, még a tervezés előtt meg kell ismerni a helyi közösség tagjainak elvárásait és elképzeléseit, hiszen ők lesznek a tér későbbi használói. Velük együtt kell meghatározni a ki- vagy átalakítandó tér majdani funkcióit, és csak ezután kerülhet sor a konkrét tervek elkészítésére. Ez utóbbiakat ismét célszerű megvitatni a közösséggel annak érdekében, hogy kiderüljön, ezek valóban az ő elképzeléseiket tükrözik-e. Ha szükséges, akkor a reakcióikat, véleményüket figyelembe véve tovább kell finomítani, módosítani a terveket. Ezt a (nagyon vázlatosan ismertetett) folyamatot nevezzük közösségi tervezésnek. Előnye, hogy a közös tervezésnek köszönhetően a helyiek magukénak fogják érezni a helyet, így várhatóan nagyobb kedvvel vesznek részt a területtel kapcsolatos munkálatokban, majd pedig a folyamatos gondozásában. Mindennek eredményeként az így létrejött köztér vagy közösségi használatú terület valóban javítani fogja az érintettek életminőségét.

Az első fordulóban nyertes pályázók további munkáját közösségi tervezésről szóló kézikönyvvel, belső udvarok zöldítéséről szóló útmutatóval és (egynapos, ingyenes) képzéssel segítjük.

3.1.2 Az első fordulóhoz kapcsolódó határidők

 • Ötletpályázatok beérkezésének határideje: 2017 október 20. (péntek) 16.00
 • Eredményhirdetés várható ideje: 2017 november közepe.

Az első fordulóra beérkezett ötletpályázatok elbírálása után a sikeres pályázók listáját a www.molzoldovezet.hu weboldalon tesszük közzé, illetve a pályázókat e-mailben értesítjük. Kérjük, hogy a pályázati űrlapon olyan érvényes email címet adjanak meg (a pályázat kapcsolattartójánál), amelyet a pályázatért felelős személy gyakran olvas!

Az első fordulón túljutott pályázók ezt követően megkezdhetik a közösségi tervezést és a program részletes kidolgozását a második fordulóra. Csak az első fordulón túljutott pályázók nyújthatnak be pályázatot a második fordulóra.

3.2 Második forduló

Az ötletpályázat nyerteseinek 2017. november. és 2018. február 20. között kell lebonyolítani a közösségi tervezési folyamatot. Az elkészült részletes tervek alapján nyújthatnak be pályázatot a második fordulóra 2018. február 20-án 16 óráig. Pályázni a második fordulóra is csak a www.molzoldovezet.hu weboldalon keresztül lehet, az online pályázati adatlap és a költségvetési táblázat kitöltésével, valamint a szükséges dokumentumok feltöltésével. A második fordulós űrlap az első forduló eredményhirdetését követően lesz elérhető a www.molzoldovezet.hu weboldalon. A második fordulós űrlaphoz az első fordulóban használt azonosítókkal és jelszavakkal lehet hozzáférni, ezért kérjük, hogy ezeket mentsék el!

3.2.1 Mire lehet támogatást kérni?

A második fordulóban támogatást kizárólag az alábbi tevékenységekre, eszközökre lehet kérni:

 • a közös tervezési folyamat költségei (kommunikáció, papír, írószer, stb., legfeljebb 20 000 Ft értékben) – ide építhetők be az I. forduló tervezési költségei is;
 • növények: fák, cserjék, fűszernövények, lágyszárúak, palánták (a kért támogatás legalább 40%-ában);
 • fűmag, legfeljebb 20 000 Ft értékben;
 • termőföld humusz, alginit stb.;
 • alapanyagok köztéri elemek készítéséhez (pl. padok, asztalok, bográcsozó hely, ágyások, madárodú és -itató, hulladékgyűjtő, kerékpártároló);
 • festékek (köztéri elemekhez);
 • takarítóeszközök és kerti szerszámok (gereblye, ásó, hulladékgyűjtő zsák stb.);
 • hulladékgyűjtő edények;
 • növénykonténerek, virágládák;
 • csobogók, ivókút, esővízgyűjtő, kerti tó kialakítása;
 • futónövényekhez rács;
 • aszfalt/beton feltörése;
 • a szükséges műszaki vizsgálatok elvégzésének díja legfeljebb 50 000 Ft értékben;
 • szállítás;
 • a tevékenységben résztvevő önkéntesek frissítői (összesen legfeljebb 20 000 Ft értékben).

Kizárólag köztéri elemek beszerzésére irányuló pályázatok nem támogathatók!

3.2.2 Milyen feltételeknek kell megfelelni a pályázat befogadásához?

A második fordulóra beérkezett pályázatok előszűrésen vesznek részt. Az előszűrés eredményeként az alábbi feltételeknek megfelelő pályázatok kerülnek az Adományi Bizottság elé (az ettől egy vagy több pontban eltérő pályázatokat a MOL illetve az Ökotárs Alapítvány programvezetője már az előszűrés során elutasíthatja):

 • A belső udvarban a MOL Zöldövezet Program eredményeként a zöld felület növekszik és a kért támogatás legalább 40%-át növények vásárlására költik.
 • A pályázó társasházaknak minimum 10 lakással kell rendelkezniük, ennél kisebb társasházakat nem áll módunkban támogatni!
 • Az elültetni tervezett növényeket gondosan kiválasztották, lehetőség szerint őshonos növényeket is.
 • A program a lakóközösség bevonásával, közösségi esemény formájában valósul meg.
 • A terület létrehozása/felújítása során a pályázó törekszik környezetbarát termékek felhasználására (pl. festékek, takarítószerek esetében).
 • A pályázat részletes utógondozási tervet tartalmaz (ami nem egyenlő egy egyszerű ígérettel, miszerint a ház lakói gondozni fogják a területet).
 • A pályázó bemutatja, hogy rendelkezésére áll az előírt önrész. A saját forrás mértéke a megpályázott összeg legalább 20%-a, amelyet a következő módokon lehet biztosítani:
 1. eszközök biztosításával (növények, festékek, takarítószerek, takarítóeszközök, faanyag stb.);
 2. a programhoz szükséges szolgáltatások ingyenes biztosításával (pl. szállítás és/vagy gépi földmunka);
 3. pénzben (a 3.2.1 pontban felsorolt tételek finanszírozására);
 4. önkéntes munkával 10% erejéig, ebben az esetben azonban az önrész másik 10%-át mindenképpen készpénzben kell biztosítani.

Az önrészt a pályázati költségvetés táblázatában is fel kell tüntetni. (Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek a minimális önrésznél nagyobb összeget vállalnak.)

3.2.3 Milyen dokumentumokat kell benyújtani a második fordulóban?

A második fordulós űrlapot elektronikusan kell feltölteni. Ezek hiánya esetén a pályázat még az Adományi Bizottság döntése előtt elutasításra kerülhet. Az adatlap mellé az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • 1 db alaprajz a házról és az udvarról (jpeg, gif, png);
 • 3-5 db fénykép a házról és az udvarról (jpeg, gif, png), a képeken látszódjanak az udvar arányai és a rajta elhelyezkedő fontosabb elemek (ha vannak ilyenek);
 • jegyzőkönyv a lakógyűlésről, amelyből kiderül, hogy a ház lakói tudnak a tervezett átalakításokról, s ezekhez hozzájárulnak;
 • a társasház/civil szervezet nyilatkozata az önrészről;
 • az elültetendő növények fajlistája darabszámmal és az árak feltüntetésével (a kertészet(ek)től kapott árajánlatnak megfelelően, amit szintén csatolni kell);
 • a pályázatban szereplő tevékenység során felhasznált anyagok és termékek listája árajánlattal (az árajánlat lehet az adott cég honlapjáról letöltött árlista is);
 • civil szervezetek esetében a szervezet legutolsó érvényes bírósági bejegyzési végzése (pdf, jpeg, png), valamint a szervezet alapszabálya (doc, pdf, jpeg, png);
 • társasházak és lakásszövetkezetek esetében a társasház/lakásszövetkezet alapszabálya (pdf, jpeg, png) és – amennyiben van külön – akkor szervezeti és működési szabályzata is (doc, pdf, jpeg, png);
 • aláírási címpéldány, vagy banki aláíró karton másolata.

A fentieken kívül más kötelezően benyújtandó dokumentum nincs.

3.2.4 A második fordulóhoz kapcsolódó határidők

 • A II. fordulós pályázatok beérkezési határideje: február 20. (kedd) 16.00
 • Eredményhirdetés várható ideje: március 20.

Az eredményeket a www.molzoldovezet.hu oldalon tesszük közzé, illetve a pályázók kapcsolattartóit e-mailben értesítjük a második fordulós űrlapban megadott email címen. Kérjük, hogy olyan érvényes email címet adjanak meg az űrlapon (a pályázat kapcsolattartójánál), amelyet a pályázat kapcsolattartója rendszeresen olvas.

A második forduló nyertes pályázóival az Ökotárs Alapítvány szerződést köt. A program megvalósítását az eredmény kihirdetését követően lehet megkezdeni (valamint ettől az időponttól kezdődően lehet a programhoz kapcsolódó számlákat elszámolni).

3.2.5 Egyéb tudnivalók, kérések

A pályázat utófinanszírozott: az Ökotárs Alapítvány a megítélt támogatást a program pénzügyi és tartalmi beszámolójának elfogadását követő 10 munkanapon belül utalja át. A beszámoló számlamásolatokkal alátámasztott pénzügyi részből és fényképekkel, sajtómegjelenésekkel illusztrált tartalmi részből áll, valamint a programra vonatkozó kérdőíveket kell kötelezően kitölteni. Ez utóbbiakat Az Ökotárs Alapítvány programvezetője a program során email-en küldi meg a szerződéskötést követően.

A program lebonyolítása előtt érdemes elolvasni a korábbi pályázók tanácsait a honlapon. Ha bármilyen kérdésük van a pályázati programmal vagy a pályázatírással kapcsolatban, kérjük keressék a programvezetőt, Tokodi Nórát a honlapon megadott elérhetőségeken.