"A" kategória: Közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése

 

MOL ZÖLDÖVEZET PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - 2017 SZEPTEMBER

 

A pályázat utófinanszírozott, tehát az elnyert támogatást teljes egészében a program tartalmi és pénzügyi elszámolása után kapja meg a támogatott szervezet. A kiválasztott terület kialakításának/megújításának tervét a helyi közösség bevonásával kell kidolgozni, majd pedig a munkálatokat és a terület utógondozását is a helyi közösség aktív bevonásával, részvételével kell elvégezni.

 A létrehozott, felújított területnek mindkét kategória esetében közösségi funkciókat kell ellátnia, a közösség használatára kell készülnie.

 A kategória: közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja az ország egész területén

 1. Mire lehet pályázni?
 • közpark, pihenőpark és mindenki számára nyitott kert, iskolapark létesítésére vagy rehabilitációjára;
 • esetenként speciális célcsoportok (pl. mozgáskorlátozottak) igényeit kielégítő parkok létrehozására;
 • közösségi kertek* létrehozására intézményi területen, üres telken településhatáron belül, használaton kívüli közterületen, foghíjtelken.

  *Olyan használaton kívüli terület, amelyet magánemberek közössége önkéntesen vesz művelésbe, a terület tulajdonosának beleegyezésével. Leggyakrabban zöldséget, gyümölcsöt, virágot, fűszer- és gyógynövényeket termesztenek rajta. A megtermelt élelmiszereket nem eladásra, hanem saját fogyasztásra állítják elő vegyszermentesen.

 A felújítandó terület nem lehet kisebb 1500 m2-nél, és összefüggőnek kell lennie! (50 000 főnél nagyobb lélekszámú településeken a sűrűbb beépítés miatt ettől el lehet térni, de ezt a pályázat programvezetőjével előzetesen egyeztetni kell.)

A területnek a közösség számára folyamatosan hozzáférhetőnek kell lennie (így tehát pl. zárt iskolakertek, óvodakertek, nyitvatartási idővel rendelkező múzeumkertek, kastélyparkok, faluházak, tájházak stb. felújítását MOL Zöldövezet Program nem támogatja).

A megpályázott támogatás legalább 60%-át őshonos növények vásárlására kell költeni. A támogatott növények listája a honlapon található.

Nem őshonos növények csak az önrészből vásárolhatóak.

Kik pályázhatnak?

 • Magyarországon bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok).

A MOL az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény definícióját tekinti irányadónak arra nézve, hogy mely szervezetek pályázhatnak a meghirdetett programjain. Nonprofit gazdasági társaságok és közalapítványok nem pályázhatnak!

 Egy szervezet csak egy programmal pályázhat (összesen a 2 kategóriában).

 Nem pályázhatnak azok a civil szervezetek, amelyek a mostani kiírást megelőző 2 egymást követő évben (tehát a 2015. és a 2016. évi kiíráson is) már támogatásban részesültek a MOL Zöldövezet Programban.

3.    A pályázat beadásának módja

A pályázatokat kizárólag a www.molzoldovezet.hu weboldal online rendszerében lehet beadni; az ehhez szükséges pályázati űrlap 2017. szeptember 1-től lesz elérhető a honlapon.

A pályázat kétfordulós, melynek lépéseit az alábbiakban ismertetjük.

3.2.        Első forduló

 3.3.1 Ötletpályázat benyújtása

Első lépésként a pályázónak egy ötletpályázatot kell benyújtania, az alábbi tartalommal:

 • a pályázó szervezet (és közösség) bemutatása;
 • a kiválasztott terület bemutatása;
 • a közösségi akció megtervezésének vázlata;
 • az elképzelések arról, hogy hogyan fogják bevonni a helyi közösséget a folyamatba.

Az első fordulóban tehát azt kell ismertetni, hogy milyen területet milyen módon terveznek megújítani, és ennek a munkának a tervezésébe, kivitelezésébe, valamint utógondozásába hogyan fogják az érintett helyi közösséget (szomszédok, helyi civil szervezetek/csoportok, iskola, önkormányzat, stb.) bevonni. Ehhez segítségül javaslatokat találnak a honlapon, a Tanácsok menü alatt.

 Az első fordulóhoz egy dokumentumot kell csatolni, a terület tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy tud a tervezett átalakításokról, s ezekhez hozzájárul. Ennek hiánya esetén a pályázat még az Adományi Bizottság döntése előtt elutasításra kerülhet.

 Az első fordulóban nem kell részletes költségvetési tervet benyújtani, csupán egy körülbelüli összeget megjelölni a várható tervekre vonatkozóan, hogy fel tudjuk mérni az igényeket. Ezt az összeget a második forduló során meg lehet változtatni! Az összeg megadásakor mindenképpen vegyék figyelembe, hogy kisadományi programot működtetünk! Megpályázható összeget azért nem adunk meg, mert a valós igényekre vagyunk kíváncsiak, de tájékoztatásul megtalálják az utóbbi évek nyerteseinek listáját a honlapunkon.

 3.1.2 Mit értünk közösségi tervezés/akció alatt?

Egy köztér – park, kert vagy akár egy kereszteződés – akkor lesz élhető és működő, ha azt nemcsak a tervezési- és építészeti elvek figyelembe vételével, hanem az ott élők, az adott területet használó emberek szükségleteinek és igényeinek megfelelően alakítják ki. Ahhoz, hogy egy ilyen közösségi tér jöjjön létre, még a tervezés előtt meg kell ismerni a helyi közösség tagjainak elvárásait és elképzeléseit, hiszen ők lesznek a közösségi tér későbbi használói. Velük együtt kell meghatározni a ki- vagy átalakítandó tér majdani funkcióit, és csak ezután kerülhet sor a konkrét tervek elkészítésére. Ez utóbbiakat ismét célszerű megvitatni a közösséggel annak érdekében, hogy kiderüljön, ezek valóban az ő elképzeléseiket tükrözik-e. Ha szükséges, akkor a reakcióikat, véleményüket figyelembe véve tovább kell finomítani, módosítani a terveket. Ezt a (nagyon vázlatosan ismertetett) folyamatot nevezzük közösségi tervezésnek. Előnye, hogy a közös tervezésnek köszönhetően a helyiek magukénak fogják érezni a helyet, így várhatóan nagyobb kedvvel vesznek részt a területtel kapcsolatos munkálatokban, majd pedig a folyamatos gondozásában. Mindennek eredményeként az így létrejött köztér vagy közösségi használatú terület valóban javítani fogja az érintettek életminőségét.

Az első fordulóban nyertes pályázók további munkáját közösségi tervezésről szóló kézikönyvvel és (egynapos, ingyenes) képzéssel segítjük.

 3.1.3 Az első fordulóhoz kapcsolódó határidők

 • Ötletpályázatok beérkezésének határideje: 2017 október 20. (péntek) 16:00
 • Eredményhirdetés várható ideje: 2017 november közepe.

Az első fordulóra beérkezett ötletpályázatok elbírálása után a sikeres pályázók listáját a www.molzoldovezet.hu weboldalon tesszük közzé, illetve a pályázókat e-mailben értesítjük. Kérjük, hogy a pályázati űrlapon (a pályázat kapcsolattartójánál) olyan érvényes email címet adjanak meg, amelyet a pályázatért felelős személy gyakran olvas!

Az első fordulón túljutott pályázók ezt követően megkezdhetik a közösségi tervezést és a programjuk részletes kidolgozását a második fordulóra. Csak az első fordulón túljutott pályázók nyújthatnak be pályázatot a második fordulóra.

3.2. Második forduló

Az ötletpályázat nyerteseinek 2017.november és 2018. február 20. között kell lebonyolítaniuk a közösségi tervezési folyamatot. Az elkészült részletes tervek alapján nyújthatnak be pályázatot a második fordulóra 2018. február 20-án 16 óráig. Pályázni a második fordulóra is csak a www.molzoldovezet.hu weboldalon keresztül lehet, az online pályázati adatlap és a költségvetési táblázat kitöltésével, valamint a szükséges dokumentumok feltöltésével. A második fordulós űrlap az első forduló eredményhirdetését követően lesz elérhető a www.molzoldovezet.hu weboldalon. A második fordulós űrlaphoz az első fordulóban használt azonosítókkal és jelszavakkal lehet hozzáférni, ezért kérjük, hogy ezeket mentsék el!

3.2.1 Mire lehet támogatást kérni?

A második fordulóban támogatást kizárólag az alábbi tevékenységekre, eszközökre lehet kérni:

 • a közös tervezési folyamat költségei (kommunikáció, papír, írószer, stb., legfeljebb 20 000 Ft értékben) – ide építhetők be az első forduló tervezési költségei is;
 • növények: fák, cserjék, fűszernövények, gyümölcsfák, vetőmagok, palánták (a kért támogatás legalább 60%-ában, csak a MOL Zöldövezet Program listáján szereplő növények támogathatóak, illetve az esetlegesen ott nem szereplő ŐSHONOS növények! Védett növényeket nem lehet vásárolni, önrészből sem!)
 • fűmag legfeljebb 20 000 Ft értékben;
 • humusz, alginit; termőföld;
 • alapanyagok köztéri elemek készítéséhez (pl. padok, asztalok, bográcsozó hely, ágyások, pergola, pagoda, madárodú és -itató, kerékpártároló);
 • kerti tó alapanyagainak költségei;
 • festékek (köztéri elemekhez);
 • takarítóeszközök és kerti szerszámok (gereblye, ásó, hulladékgyűjtő zsák stb.);
 • takarítószerek (tisztítási, takarítási feladatokhoz);
 • hulladékgyűjtő edények (szeméttárolók / szelektív hulladékgyűjtő edények);
 • szállítás;
 • talajvizsgálat;
 • esővízgyűjtő kialakítása;
 • tároló helyiség építési és anyagköltségei;
 • a tevékenységben résztvevő önkéntesek frissítői (összesen legfeljebb 20 000 Ft értékben);
 • csak közösségi kerteknél: kerítésépítés anyagköltségei.

Játszótérépítésre és kizárólag köztéri elemek beszerzésére irányuló pályázatok nem támogathatók!

3.2.2 Milyen feltételeknek kell megfelelni a pályázat befogadásához?

A második fordulóra beérkezett pályázatok előszűrésen vesznek részt. Az előszűrés eredményeként az alábbi feltételeknek megfelelő pályázatok kerülnek az Adományi Bizottság elé (az ettől egy vagy több pontban eltérő pályázatokat a MOL illetve az Ökotárs Alapítvány programvezetője már az előszűrés során elutasíthatja):

 • A felújítandó zöld terület közösségi használatban van, vagy a kidolgozott program célja az adott terület közösségi funkcióinak kialakítása.
 • A program, (már a tervezés során is) a helyi közösség bevonásával, közösségi esemény(ek) formájában valósul meg, és ez dokumentálva is van fotókkal és jelenléti ívekkel.
 • A pályázatban szereplő terület minimum 1500 m2 összefüggő, településen belüli vagy a település határában található zöld közterület. (50 000 főnél nagyobb lélekszámú településeken a sűrűbb beépítés miatt ettől el lehet térni, de ezt a pályázat programvezetőjével előzetesen egyeztetni kell – már az első fordulóban.)
 • A pályázatban szereplő zöldfelület a közösség bármely tagja számára, bármikor hozzáférhető, látogatható (így pl. a tanítási idő után illetve nyárra bezáró iskolakertek, nyitvatartási idővel rendelkező múzeumkertek, kastélyparkok nem támogathatóak).
 • Az adott területen a MOL Zöldövezet Program eredményeként a zöld felület növekszik (fákat és cserjéket ültetnek el) – a megpályázott összeg legalább 60%-át őshonos növények vásárlására költik.
 • Az elültetni tervezett fák és cserjék őshonos fajok és a termőhelyi adottságokhoz illeszkednek.
 • A zöldfelület teljes körű rehabilitációja megvalósul a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével.
 • A pályázott tevékenység során a pályázók törekednek környezetbarát termékek felhasználására (pl. festékek, takarítószerek esetében).
 • A pályázat részletes utógondozási tervet tartalmaz (ami nem egyenlő egy egyszerű ígérettel, miszerint a szervezet gondozni fogja a területet).
 • A pályázó bemutatja, hogy rendelkezésére áll az előírt saját forrás. A saját forrás mértéke a megpályázott összeg legalább 20%-a, melyet eszközben (növények –lehetnek nem őshonosak is – festékek, takarítószerek, takarítóeszközök, faanyag, benzin/gázolajköltség, köztéri elemek stb.), a megvalósításhoz szükséges szolgáltatások ingyenes biztosításával (pl. szállítás és/vagy gépi földmunka) vagy pénzben lehet felmutatni. Az önrészt a pályázati költségvetés táblázatában is fel kell tüntetni. (Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek a minimális önrésznél nagyobb összeget vállalnak.) A pályázatok kötelező eleme az önkéntes tevékenység, amely nem számolható el saját forrásként. Minden olyan emberi munka annak számít, ami nem igényel valamilyen eszközt, pl. a gépi földmunka elvégzésénél a járművezető önkéntes, de magának a gép gázolaj költségét már el lehet számolni önerőként.
 • A pályázat bírálata során figyelembe vesszük, hogy az adott településen, van-e más közpark, a megpályázott terület és környéke mennyire zöld, csak egy kicsi megújítást igényel, vagy nagyon elhanyagolt, mennyire rászoruló a terület, illetve, hogy a közösség milyen arányban vesz részt a munkákban.

3.2.3 Milyen dokumentumokat kell benyújtani a második fordulóban?

A második fordulós űrlapot elektronikusan kell feltölteni. Ezek hiánya esetén a pályázat még az Adományi Bizottság döntése előtt elutasításra kerülhet. Az adatlap mellé az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • legalább 1 db (de legfeljebb 3 db) térkép a pályázatban szereplő tevékenység helyszínéről (jpeg, gif, png);
 • 3-5 db fénykép (jpeg, gif, png) a területről – a képekről derüljenek ki a következők: a terület jellege, a területen elhelyezkedő fontosabb elemek (ha vannak ilyenek);
 • a terület tulajdonosának beleegyező nyilatkozata, melyben kijelenti, hogy tud a tervezett átalakításokról, s ezekhez hozzájárul;
 • részvételi szándéknyilatkozat a helyi önkormányzattól;
 • a pályázó szervezet nyilatkozata az önrészről;
 • az elültetendő növények fajlistája darabszámmal és az árak feltüntetésével (kertészet(ek)től kapott árajánlatnak megfelelően, amit szintén csatolni kell);
 • a pályázatban szereplő tevékenység során felhasznált anyagok és termékek listája árajánlattal (az árajánlat lehet az adott cég honlapjáról letöltött árlista is);
 • a civil szervezet legutolsó érvényes bírósági bejegyzési végzése (pdf, jpeg, png), valamint a szervezet alapszabálya (doc, pdf, jpeg, png);
 • aláírási címpéldány, amennyiben nincs, a banki aláíró karton másolata.

A fentieken kívül más kötelezően benyújtandó dokumentum nincs.

3.2.4 A második fordulóhoz kapcsolódó határidők

 • A második fordulós pályázatok beérkezési határideje: február 20. (kedd) 16.00
 • Eredményhirdetés várható ideje: március 20.

Az eredményeket a www.molzoldovezet.hu oldalon tesszük közzé, illetve a pályázók kapcsolattartóit e-mailben értesítjük a második fordulós űrlapban megadott email címen. Kérjük, hogy olyan érvényes email címet adjanak meg az űrlapon (a pályázat kapcsolattartójánál), amelyet a pályázat kapcsolattartója rendszeresen olvas.

A második forduló nyertes pályázóival az Ökotárs Alapítvány szerződést köt. A program megvalósítását az eredmény kihirdetését követően lehet megkezdeni (valamint ettől az időponttól kezdődően lehet a programhoz kapcsolódó számlákat elszámolni).

3.2.6 Egyéb tudnivalók, kérések

A pályázat utófinanszírozott: az Ökotárs Alapítvány a megítélt támogatást a program pénzügyi és tartalmi beszámolójának elfogadását követő 10 munkanapon belül utalja át. A beszámoló számlamásolatokkal alátámasztott pénzügyi részből és fényképekkel, sajtómegjelenésekkel illusztrált tartalmi részből áll, valamint a programra vonatkozó kérdőíveket kell kötelezően kitölteni. Ez utóbbiakat az Ökotárs Alapítvány programvezetője email-en küldi meg a szerződéskötést követően.

A program lebonyolítása előtt érdemes elolvasni a korábbi pályázók tanácsait a honlapon. Ha bármilyen kérdésük van a pályázati programmal vagy a pályázatírással kapcsolatban, kérjük keressék a programvezetőt, Tokodi Nórát a honlapon megadott elérhetőségeken.