Segédlet a Zöldövezet Program beszámolóinak elkészítéséhez

 

 

 

                   1. Mire való a pályázati beszámoló?

 

A pályázati programok beszámolói visszajelzést adnak a támogatónak arról, hogy a támogatásokat a szervezetek munkáján keresztül hasznos célra fordítottuk. Kedvező esetben azonban ennél többre is jók: elkészítésük során a pályázó szervezet is átgondolhatja és értékelheti saját munkáját (még akkor is, ha ezt nem osztja meg részletekbe menően az adományozóval). A beszámoló tehát azon túl, hogy a program konkrét lépéseit és eredményeit felsorolja, áttekintést ad azokról a tapasztalatokról, amelyeket a program lebonyolítása során a pályázók megszereztek.

 

Az alábbiakban egy általános útmutatót adunk a beszámolók elkészítéséhez. Ezt minden esetben a szerződéssel együtt kell értelmezni.

 

 1. A pályázó és az Alapítvány együttműködéséről

 

Előfordulhat, hogy a program nem éri el a pályázatban kitűzött célokat. Ennek többféle oka lehet - ám akármi is az, kérjük, hogy a felmerülő nehézségekről, változásokról már „útközben” tájékoztassák az Alapítvány programvezetőjét. Így lesz ugyanis esély arra, hogy ezekre a nehézségekre időben megoldást találjunk. Ha a problémákról csak a beszámolóból értesülünk, vagy éppen a beszámoló elmaradása jelzi, hogy a program nem vagy nem az elvárt módon valósult meg, akkor már igen nehéz mindenki számára kedvező megoldással zárni a pályázatot. 

 

Az Alapítványnak is az az érdeke, hogy sikeres programok valósuljanak meg, ezért célszerű partnerként tekintenünk egymásra! Kérjük, hogy ezt a megközelítést az egész pályázati folyamat során tartsák szem előtt és a felmerülő problémák esetén kérjenek segítséget!

 

 

 1. Technikai kérések a kapcsolattartáshoz és a beszámoláshoz – FONTOS!

 

 1. A pályázati folyamat áttekinthetősége érdekében kérjük, hogy a pályázattal, a program megvalósításával kapcsolatos mindennemű kérést, kérdést írásban küldjenek meg Alapítványunknak (a zoldovezet@okotars.hu címre). Így marad ugyanis nyoma a kérdésnek és a válasznak is.
 2. Kérjük, hogy a beszámolón és minden – az Ökotárs Alapítványnak küldött - levelezésen tüntessék fel pályázatuk nyilvántartási számát (pl. Zöldövezet 2016/..... )! Ez lehetővé teszi számunkra, hogy minél hamarabb válaszolhassunk.
 3. Kérjük, hogy a szervezet alapadataiban történő változásokat haladéktalanul jelezzék az Ökotárs Alapítvány felé. Milyen adatokra gondolunk? A következőkre: a szervezet nevének vagy címének megváltozása, a kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének megváltozása, banki adatok változása, hivatalos képviselő megváltozása, vagy a bejegyzési végzésükben bekövetkezett egyéb változások.
 4. A tartalmi beszámolót elektronikusan kérjük megküldeni. A pénzügyi összefoglaló táblázatot (ld. lentebb) Excel táblában küldjék meg! A számlamásolatokat és egyéb pénzügyi bizonylatokatszintén elektronikusan küldjék meg, a zoldovezet@okotars.hu címre várjuk a beszámolót!
 5. Kérjük, hogy a program során ügyeljenek a támogatói logók (MOL Magyarország, Ökotárs Alapítvány) megfelelő feltüntetésére a programhoz kapcsolódó saját kiadványokon, plakátokon, honlapon! Kérjük, hogy – lehetőségeikhez mérten - a program megvalósítása során ügyeljenek a környezeti szempontokra, azaz például használjanak újrahasznosított papírt, környezetbarát festéket, eszközöket, stb. A beszámolót is szívesebben olvassuk, ha újrahasznosított papíron, kétoldalasan nyomtatva érkezik :)

 

 1. A beszámoló elkészítésének módja - Tartalmi rész

 

4.1 Kérjük, hogy közvetlenül a tartalmi beszámoló elején sorolják fel a pályázat főbb adatait!

 

Szervezet neve:

Pályázat címe:

Pályázat azonosító száma:

A kapcsolattartó neve:

A beszámolót készítő kapcsolattartó elérhetőségei (email cím, telefonszám):

Az elnyert összeg:

A pályázat eredeti futamideje:

A pályázat módosított határideje (ha volt ilyen):

 

4.2 Kérjük, hogy az alapadatok megadását követően, közvetlenül a tartalmi beszámoló elején sorolják fel a számszerűsíthető eredményeket!

 

 1. Mekkora területet sikerült a program során parkosítani/beültetni/helyrehozni/kialakítani?
 2. Összesen hány önkéntes vett részt a program megvalósításában?
 3. Hány fát/cserjét sikerült elültetni?

 

4.3 Kérjük, hogy röviden (pár mondatban) foglalják össze a projekt célját, a főbb tevékenységeket és eredményeket. Ez az összefoglaló kerül majd ki a honlapunkra, az éves jelentésbe és/vagy a megvalósult projektek ismertetői közé, ezért kérjük, hogy ezt a részt ne a szervezet nevében, hanem a szervezetről írják.

 

 

                        4.4 Kérjük, hogy részletesen ismertessék a projekt megvalósításának menetét! Ebben az alábbi kérdésekre térjenek ki! Kérjük, hogy ne hosszan, hanem röviden, lényegre törően fogalmazzanak!

 

 1. Hogyan zajlott le a program? Mik voltak a főbb lépések és ezeket konkrétan kik végezték el (a pályázó szervezettől)?
 2. Kikkel működtek együtt, kiket vontak be, kiktől kaptak segítséget? Ők milyen tevékenységeket végeztek?
 3. Mennyiben sikerült elérni a kitűzött célokat? Miben kellett eltérni a tervektől és az eltérésnek mi volt az oka?
 4. Milyen tapasztalatokat szereztek a program során? Mit értékelnek sikerként és mit csinálnának másképp?
 5. Voltak-e olyan külső (nem Önöktől függő) tényezők, amelyek akadályozták vagy segítették a program megfelelő megvalósítását? Ha igen, mik voltak ezek?
 6. Összességében hogyan hatott (hatott-e) a program a helyi közösségre?
 7. Összességében hogyan hatott (hatott-e) a program a megvalósító szervezetre és a bevont partnerekre?
 8. Vannak-e a megvalósított programból következő további terveik? Ha igen, mik ezek?
 9. Ha a fentieken túl van még valami, amit fontosnak tartanak megosztani a támogatókkal, azt is szívesen olvassuk a beszámoló végén!! :)

 

 

4.5. Kérjük, hogy a beszámolóhoz csatoljanak mindenféle dokumentumot, kiadványt, amelyek a tartalmi beszámolóban leírtakat támasztják alá, azt igazolják!

 

Mik lehetnek ezek?

 

 • Mintapéldány az elkészült plakátokból, kiadvány(ok)ból.

 

 • Fotók a programról. Ezeket küldhetik e-mailen (ha nem több 5 db-nál), valamint megadhatnak egy linket is, ahonnan letölthetőek. CD-t, DVD-t csak akkor küldjenek, ha nagy mennyiségű képről van szó. Alapvetően azonban nem a képek mennyisége számít, hanem az, hogy olyan képeket küldjenek, amelyeken látszanak a programon résztvevők, a munkafolyamatok, valamint a program eredménye (a felújított terület, a kialakított fűszerkert, stb.). Amennyiben támogatói táblát is kihelyeztek a helyszínre, erről is kérünk egy fotót.

 

 • Média-megjelenések a programról. Újságcikkek másolata, webes megjelenések esetén honlap-linkek. Helyi tévé vagy rádióműsorok megnevezése, amelyben szerepelt a program (a helyi tévé vagy rádió neve, a műsor neve, a műsor készítőjének neve, a műsor közreadásának időpontja, ki nyilatkozott benne a szervezet részéről). Ha készült internetre felrakható kisfilm, akkor annak linkjét kérjük megküldeni.

 

 • A támogatói logó feltüntetésének igazolása (kötelező). Kérjük, hogy a program során ügyeljenek a támogatói logó feltüntetésére a programhoz kapcsolódó saját kiadványokon, plakátokon, honlapon! A támogatói logókkal ellátott nyomtatott anyagokból egy példányt kérünk. Amennyiben van a programhoz kapcsolódó honlap, ahol elhelyezték a támogatói logókat, akkor ennek az oldalnak a közvetlen linkjét kérjük megküldeni.

 

 • Egyéb, az adott pályázat megvalósulását alátámasztó dokumentumok, jelenléti ívek, kimutatások.

 

 

                   5.  A beszámoló elkészítésének módja - Pénzügyi rész

 

1 .Kérjük, hogy a pénzügyi beszámoló táblázatot a következő formátumban adják meg, Excel táblában és ezt elektronikusan küldjék meg nekünk! (Ha az Excel tábla elkészítése jelentős nehézséget okozna, akkor megfelel a Word változat is.)

 

 

Számla sorszáma a beszámolóban

Költség megnevezése

Kifzetés dátuma*

Számla összege

Saját, illetve más forrás

(önrész)

A Mol támogatásból felhasznált összeg

Moltól kapott támogatás

(szerződés szerint)

Eltérés az eredeti költségvetéstől (%-ban)

Bérköltség (összesen)

 

10 Ft

0 Ft

10 Ft

10 Ft

0%

1.

Név, január

2011-01-31

5 Ft

 

5 Ft

 

 

2.

Név, február

2011-03-03

5 Ft

 

5 Ft

 

 

Kiadvány (összesen)

 

5 Ft

2 Ft

3 Ft

3 Ft

0%

3.

Nyomdaköltség

2011-04-30

5 Ft

2 Ft

3 Ft

 

 

Összesen:

 

15 Ft

2 Ft

13 Ft

13 Ft

0%

 

 

* Készpénzes számla esetén a kiadási pénztárbizonylat dátuma. Utalásos számla esetén az utalás dátuma.

 

Kérjük, hogy a fenti táblázatban szereplő bizonylatok másolatát az első oszlopnak megfelelő sorszámozással lássák el, ennek megfelelően tegyék sorba és így küldjék meg nekünk!

 

Kérjük, hogy amennyiben az egyes költségkategóriák (pl. növények, szállítás, kommunikációs kiadások, stb.) esetében 10%-nál nagyobb eltérés lenne az adott sorra megítélt összeghez képest, akkor ezt indokolják a beszámolóban. A 10%-nál nagyobb eltérést egyébként előzetesen – írásban - be kell jelenteni az Ökotárs Alapítványnál (l. az adományi szerződés), mert ez költségvetés módosítással jár!

 

6.2 Megküldendő bizonylatok - fénymásolatban:

 

 • Kiadásokról szóló számlák és a hozzájuk kapcsolódó kifizetési bizonylatok (készpénzes számlák esetén a kiadási pénztárbizonylatok másolata, átutalásos számlák esetén a banki átutalást igazoló banki bizonylat másolata is!!). Amennyiben nem vezetnek házipénztárat és ezért nem állítanak ki a készpénzes kifizetésekhez kiadási pénztárbizonylatokat, akkor erről kérünk egy nyilatkozatot!
 • Tárgyi eszköz beszerzése esetén tárgyi eszköznyilvántartó karton/leltárba vételi karton másolata.
 • Önrész meglétének igazolása:
 • ha erről van számla, akkor annak fénymásolata
 • ha nincs, akkor a felajánlás, természetbeni hozzájárulás megnevezése (pl. ebéd készítése x fő önkéntes ellátására, x köbméter föld szállítása 1 alkalommal, stb.), valamint ennek becsült értéke (ezt kérjük feltüntetni a pénzügyi összesítő táblázatban).

 

Ha bármi kérdés felmerülne a beszámolókkal kapcsolatban, Tokodi Nóra szívesen ad választ a (06-1) 411-3500 telefonszámon vagy a zoldovezet@mol.hu